Od 26.4.2021 už vyučujeme prezenčne v individuálnom vyučovaní všetkých žiakov

Od 26.4.2021 sa ZUŠ riadi podľa regionálneho Covid automatu, okres Galanta na 2.stupni varovania.To znamená, že vyučujeme prezenčne v individuálnom vyučovaní všetkých žiakov( 1.st.,2.st.aj ŠPD), okrem spevu a dychových nástrojov, tí žiaci sú aj naďalej vyučovaní dištančne.  Žiaci, ktorí nenastúpia v hudobnom odbore a žiaci  v skupinovom vyučovaní  budú  vyučovaní aj naďalej dištančne.

V zmysle usmernení MŠ SR je potrebné sa preukázať aj naďalej čestným prehlásením a splnením epidemiologických opatrení.

Usmernenia k  obnoveniu vyučovania pre žiakov a rodičov:

  • žiaci, rodičia,kontaktuje sa  s tr.učiteľom ohľadom rozvrhu hodín
  • žiak vstupuje do priestorov školy po dodržaní epidemiologických opatrení: s prekrytím dýchacích ciest( rúško),primeraný odstup,dezinfekcia rúk,
  • pri vstupe do ZUŠ  po obnovení vyučovania od 26.4.2021 žiak odovzdá tr.učiteľovi vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti( v prílohe) aktuálne vždy po 7 dňoch
  • na hodiny hry na gitare,huslí si žiaci  nosia svoje hudobné  nástroje
  • v zmysle dodržiavania epidemiologických opatrení a šírenia nákazy, do priestorov školy je zákaz vstupu iným osobám,
  • prosím, dodržujme uvedené usmernenia a chráňme sa navzájom, vopred Vám za to ďakujeme

                                 Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Príloha: Vyhlásenie o bezinfekčnosti TU:Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti pdf

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail