Nový školský rok 2023/2024 – oznam o zadeľovaní hodín

Milí  žiaci, vážení rodičia,

verím, že oddýchnutí a s elánom  sa tešíte na nový školský rok. Sme radi, že každým rokom je veľký záujem o štúdium na našej škole, v tomto školskom roku sa prihlásilo vyše 180 nových žiakov. Je to pre nás nielen potešením ale aj zadosťučinením a veľkou motiváciou pre výchovno – vzdelávaciu činnosť na umeleckej škole do ďalšieho obdobia…

Všetci žiaci, ktorí boli prijatí do nového školského roka dostali odo mňa rozhodnutie o prijatí a v tejto dobe Vás už kontaktovali Vaši triedni učitelia alebo vedenie školy. Ostatní žiaci, ktorí ste mali záujem o klávesové nástroje (je Vás asi 20) nebuďte smutní, cca do 12.9.2023 ešte budeme zaraďovať. Nových žiakov neprijímame.

Ak by ste ešte chceli prehodnotiť študijné zameranie – hudobný nástroj, máme ešte voľné miesta na hru na akordeóne, príp.zobcovej flaute.

Zadeľovanie žiakov na vyučovanie – skupinové a individuálne bude prebiehať  v budove ZUŠ na Komenského 11136/36 v Seredi a na elokovanom pracovisku , ZŠ Školská 240 v Pate:

4.9.2023 od 8,30 hod.-16,30 hod.

5.9.-8.9.2023 od 12,00 -17,00 hod.

Od 11.9.2023 bude na ZUŠ riadne vyučovanie podľa aktuálnych rozvrhov hodín.

Všetkým prajem úspešný štart do nového školského roka a veľa úspechov v štúdiu.

 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail