Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

2. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

  • učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na klavíri)
  • učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním tanec -moderný)

3. Kvalifikačné predpoklady:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

4. Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • štruktúrovaný životopis

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybratého uchádzača

5. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom

Nástup do zamestnania: 1.9.2019

Pracovný úväzok:  50%-100% podľa dohody

Prax vítaná

V súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje v databáze ZUŠ bez Vášho prechádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo na účel spracovania žiadosti o zamestnanie. Uvádzajte aj informáciu, na akú dobu udeľujete súhlas. Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte v termíne do 21.6.2019.

Kontakt, príp. bližšie informácie: t.č.:0911 196 155, email:zussered@azet.sk

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail