Oznam o klasifikácií a hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácie

 

  Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi na základe Rozhodnutia o hodnotení, organizácií záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v šk. roku 2019/2020 zo dňa 28.4.2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe návrhov pedagógov školy a schválením Umeleckej rady

 

o z n a m u j e m

plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov nasledovné:

  1. Vyučovacie predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, nebudú hodnotené z dôvodu, že podmienky v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách neumožňujú naplniť ciele vyučovacieho predmetu plnohodnotnou realizáciou, sú to predmety:

v hudobnom odbore- štvorručná hra na klavíri, komorná hra, hra v súbore, komorný spev, sprievod                                                                                                             vo výtvarnom odbore– modelovanie

v tanečnom odbore- tanečná prax

 

  1. Určenie skupín príbuzných vyučovacích predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky:

v hudobnom odbore- štvorručná hra na klavíri, komorná hra, hra v súbore, komorný spev, obligátny nástroj, sprievod                                                                                                             vo výtvarnom odbore– započítajú sa všetky predmety podľa rámcového učebného plánu

v tanečnom odbore- započítajú sa všetky predmety podľa rámcového učebného plánu

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail