Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord v Hnúšti

V dňoch 19. – 20.marca 2017 sa uskutočnil v Hnúšti už XIX.ročník celoslovenskej súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord.
Súťaž je zameraná na vedomosti žiakov I.stupňa základných umeleckých škôl z hudobnej náuky v štyroch oblastiach, ktoré zahŕňajú teoretické znalosti, sluchovú analýzu, počúvanie skladieb, transpozíciu piesní, rytmické úlohy. Žiaci v troch kategóriách od najmladších po najstarších (1.-8.ročník ZUŠ) riešili všetky úlohy hravou formou.


Za Trnavský kraj z okresu Galanta postúpili do celoslovenského kola po úspešnom absolvovaní školských a okresných kôl v kategórii A  – ZUŠ Sládkovičovo, v kategórii B – ZUŠ J.Haydna Galanta a v kategórii C – ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa Sereď.
Trojčlenné družstvo dievčat zo Serede v kategórii C v zložení Klára Ištoková, Ema Uramová a Eva Ďuricová sa v Hnúšti umiestnilo na krásnom 3.mieste za Krupinou a Martinom a získali pekné ceny. Žiačky pripravovali učiteľky PaedDr. Eva Siveková a Mgr.Martina Gálová.
Na súťaži bol prítomný aj hudobný skladateľ prof.Juraj Hatrík, ktorý každoročne spestrí program súťaže zábavnými hudobnými hádankami a dievčatá zo Serede boli tiež odmenené za správne riešenie titulom MuMudr (Muzikant mudrlant).
Atmosféra súťaže bola, tak ako aj po iné roky, výborná a záver prvého dňa nám spríjemnil koncert komorného zoskupenia z Banskej Bystrice Invention Quartet.

Družstvu zo Serede srdečne gratulujeme!

Mgr. Magda Vrábelová

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail