Vopred ďakujeme!

Vážení rodičia,priaznivci  umeleckého vzdelávania, verejnosť mesta Sereď,

obraciame sa na Vás so žiadosťou poskytnutia sumy do výšky 2 % /3%/ daní fyzických osôb za rok 2014  v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.Poukázané finančné prostriedky budú použité na vylepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu v odboroch hudobný,výtvarný,tanečný.

V Prílohe je pridané tlačivo : Vyhlásenie na poukázanie sumy do výšky  2%/3%/ daní fyzických osôb za rok 2014.

Tlačivo:Vyhlásenie na poukázanie sumy do výšky 2 %  /3%/ daní

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail