Z HNÚŠTE SME PRINIESLI 3.MIESTO

Celoslovenské kolo vedomostnej súťaže žiakov základných umeleckých škôl v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord sa uskutočnilo 18. a 19.marca 2018 v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti tak ako aj po iné roky s tým rozdielom, že tento ročník bol už jubilejným XX. ročníkom tejto súťaže.

Súťažili trojčlenné družstvá  v troch kategóriách. V každej z nich boli 4 oblasti zamerané na stupnice, intervaly, hudobné výrazy, hudobné nástroje, rytmus, pesničky, transpozíciu, hudobné diela, skladateľov. A to všetko riešili súťažiaci hravou formou doplňovačiek, osemsmeroviek, krížoviek, hádaniek, nechýbali ani kukučie vajíčka, rytmická kocka a bonusové otázky týkajúce sa života a tvorby hnúšťanského rodáka skladateľa, dirigenta, organistu a propagátora slovenskej hudby v zahraničí Jána Valacha, žijúceho v súčasnosti v Belgicku, ktorý je garantom tejto súťaže.

Hudobný skladateľ Ivan Hatrík a Eva Čunderlíková pripravili pred samotnou súťažou  zahrievacie kolo, v ktorom úlohou  bolo priraďovanie melodických úryvkov k počutým skladbám a tvorba rytmického sprievodu. Tu sa prejavila muzikalita, pohotovosť a tvorivé schopnosti detí.

V tomto roku počet účastníkov v súťaži bol vysoký. Po postupových okresných a krajských kolách sa do celoslovenského kola prebojovalo v kategórii A (do 11 rokov) sedem družstiev, v kategórii B (do 13 rokov) šesť družstiev a v kategórii C (do 15 rokov) sedem družstiev.

Úroveň Hnúšťanského akordu sa z roka na rok zvyšuje, žiaci museli jednotlivé úlohy, ktoré im pripravila hlavná organizátorka súťaže Gabriela Füssyová,  riešiť za krátky čas a preukázať nielen široké vedomosti, ale aj dôvtip a rýchlosť.

Za Trnavský kraj  do celoslovenského kola súťaže Hnúšťanský akord v kategórii A postúpili žiaci zo ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi Ema Borkovičová, Zuzana Javorová a Marco Šereg pod vedením Mgr. Magdy Vrábelovej, a počínali si naozaj dobre. Umiestnili sa na 3.mieste, k čomu im srdečne gratulujeme.                  Mgr.M.Vrábelová

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail