Artparáda 2023 žiakov umeleckej školy v Seredi

Artparáda  žiakov umeleckej školy v Seredi

Artparáda –  je záverečná každoročná prezentácia žiakov všetkých odborov – hudobného, tanečného, výtvarného, literárno-dramatického. Prezentovalo sa 80 žiakov v sólovej hre ale aj v komorných zoskupeniach a tanečných choreografiách. Galavečer  je spojený s oceňovaním najúspešnejších žiakov školy. V tomto školskom roku žiaci Základnej umeleckej školy Jána Fichera-Kvetoňa úspešne reprezentovali školu a mesto Sereď na  okresných, celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Na základe toho bolo ocenených riaditeľkou školy za výbornú reprezentáciu 54 žiakov školy.

Každý ročník Artparády  je v znamení symbolickej myšlienky, tento večer bol venovaný láske v nás, každej, ktorú prežívame – rodičovskej, láske k vlasti, k tradíciám ale predovšetkým tej obyčajnej láske k ľuďom…

 

V programe vystúpilo 80 žiakov v sólovej hre, komorných zoskupeniach a tanečných choreografiách :

Hra na flautách (tr.uč. Mgr.art. M.Balla, M.Svrček, DiS.art.), husliach tr.uč. M.Rigo, DiS.art., M.Lazar, DiS.art.), klavíri (tr.uč. Mgr. S.Široká, B.Svrčková, DiS.art., O.Hanuljaková, DiS.art., E.Balažovičová), keyboarde, klavíri (tr.uč. Mgr. M.Rozkopálová, Mgr. A.Lukács), spev (M.Mudrochová, DiS.art.), bicích nástrojoch (M.Kukučka, DiS.art.). Komorné súbory: detský folklórny súbor Kvetoňka (ved. Mgr.art. T.Michálek Walzelová) a súbor moderného tanca Company S (ved. Mgr.art. D.Bíliková), komorný spevácky zbor (M.Mudrochová, DiS.art.), spevácky zbor Kvetoň  (ved. B.Svrčková, DiS.art.), komorný súbor žiakov (Mgr. M.Rozkopálová) divadelná scénka (S. Šárkány, DiS.art.), akordeónové kvarteto (Mgr. A.Lukács)                                                                                                               

Hudobné sprievody zabezpečovali: Mgr. S.Široká, Mgr. M.Zachar, I.Bihary, DiS.art.

Súčasťou Artparády je záverečná klaňačka, ktorá sa už stala súčasťou našich verejných vystúpení. Účinkujúci a ocenení  žiaci  spolu so svojimi pedagógmi prechádzajú cez celú sálu na pódium. Nazvala som ju cestička slávy. Pre mladého umelca je dôležité, aby pocítil emóciu z uznania iných za svoje snaženie a som presvedčená, že je to aj forma úžasnej motivácie…

Riaditeľka školy vyslovila poďakovanie za podporu Mestu Sereď a Združeniu rodičov pri ZUŠ a za organizačné zabezpečenie akcie zást. riad. M. Moskaľovi, DiS. art. a zamestnancom ZUŠ.

Žiakom oceneným na Artparáde venovalo Združenie rodičov darčekovú poukážku do kníhkupectva.

 

Úspechy žiakov v šk. roku 2022/2023 :                                                                 

S. Vaškovič (hra na akordeóne – tr.uč. Mgr. A.Lukács) :

 • Zlaté pásmo – VI. ročník Akordeónovej medzinárodnej súťažnej prehliadky umeleckých škôl – ASPUŠ 2022 Turčianske Teplice
 • Strieborné  pásmo – XXI. medzinárodný festival akordeonistiov Euromusette & Goldentango Rajecké Teplice
 • Strieborné pásmo – 8. ročník medzinárodné akordeónové dni v Prahe

M. Mlíchová (tr.uč. M.Mudrochová, DiS.art.):

 • Bronzové pásmo – celoslovenská súťaž v speve Bojnická perla 2023. 

Skladaná (tr.uč. M.Mudrochová, DiS.art.):

T. Meszarošová (tr.uč. M.Mudrochová, DiS.art.):

 • 3. miesto okresné kolo Slávik Slovenska

Martin Plenta (tr.uč. M.Kukučka, DiS.art.):          

 • Zlaté pásmo – IV. celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky

Patrik Labaj (tr.uč. M.Kukučka, DiS.art.):

 • Strieborné pásmo –IV. celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky

Vincent Ištok (tr.uč. M.Kukučka, DiS.art.):

 • Bronzové pásmo –IV. celoslovenská súťažná prehliadka v hre na bicích nástrojoch Nové Zámky

Ema Belková (tr.uč. Mgr. S.Široká)

 • Strieborné pásmo – Klavírna súťažná prehliadka pre žiakov umeleckých škôl – Sládkovičovo 2023

Lucia Tóthová (tr.uč. Mgr. S.Široká)

 • Strieborné pásmo – Klavírna súťažná prehliadka pre žiakov umeleckých škôl – Sládkovičovo 2023

Vanesa Dorosényiová (tr.uč. B.Svrčková, DiS.art.)

 • Strieborné pásmo – Klavírna súťažná prehliadka pre žiakov umeleckých škôl – Sládkovičovo 2023

Veronika Urbanová (tr.uč. B.Svrčková, DiS.art.)

 • Strieborné pásmo – Levický hudobný festival

Detský folklórny súbor Kvetoňka( ved. Mgr.art. T.Michálek Walzelová):

 • 3.miesto – súťažná tanečná prehliadka My Dance 2023 Myjava
 • 3.miesto – medzinárodná tanečná súťaž-Best World Dance Group kat.teens
 • 3.miesto – medzinárodná tanečná súťaž-Best World Dance Group kat.juniori
 • World Festival Sanremo – prezentácia

Company S – súbor moderného tanca (ved. Mgr.art. D.Bíliková):

 • Bronzové pásmo – celoštátna tanečná súťaž – Festival moderného tanca Bojnice 2023 – kat. mladšie žiačky
 • Bronzové pásmo – celoštátna tanečná súťaž – Festival moderného tanca Bojnice 2023 – kat. staršie žiačky
 • 4.miesto – celoštátna súťaž v modernom tanci Vibes – Styles Academy Pezinok

Karolína Popelková, Andrej Hubinák, Eliška Gálová, Adela Malchová, Zara Lukáčová, Oskar Terneny, Vivien Tomšová, Hana Cicáková, Nataša Hubináková – výtvarníci elokovaného pracoviska v Pate (tr.uč. Bc. J.K.Lehoczki)

 • Vesmír očami detí – postup výtvarných prác do celoslovenského kola

Anita Čelárová, Matias Búran, Zara Lukáčová, Anna Matejková, Viliam Lovecky, Ela Čelárová – výtvarníci z elokovaného pracoviska v Pate (tr.uč. Bc. J.K.Lehoczki)

 • Žitnoostrovské pastelky – postup výtvarných prác do medzinárodného kola
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail