Okresné kolo Hnúšťanský akord

Úspech žiakov umeleckej školy na okresnej súťaži
V decembri 2014 sa na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže žiakov z hudobnej náuky „ Hnúšťanský akord „.

Žiaci našej školy zvíťazili vo všetkých troch súťažných kategóriách, čím postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci 2015 v Hnúšti.

Radosť z umiestnenia majú nielen žiaci, ale aj ich p. učiteľka PaedDr. Eva Siveková, ktorá ich na súťaž pripravila.

K peknému úspechu im blahoželáme !

Umiestnenie:

A kategória : 1.miesto ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Sereď
družstvo : Dominika Dubayová, Ema Mančíková, Eva Mančíková

2. miesto ZUŠ Sládkovičovo
3. miesto ZUŠ Josepha Haydna Galanta
B kategória : 1. miesto ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Sereď
družstvo : Eva Ďuricová, Klára Ištoková, Ema Uramová

2. miesto ZUŠ Josepha Haydna Galanta
3. miesto ZUŠ Sládkovičovo
C kategória : 1. miesto ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Sereď
družstvo : Alica Ištoková, Nina Kristeková, Veronika Zlatohlávková

2. miesto ZUŠ Sládkovičovo

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail