Dištančné vzdelávanie žiakov skupinového vyučovania

Riaditeľstvo školy po dohode so zriaďovateľom oznamuje žiakom skupinového vyučovania, že od 19.10.2020 (pondelok) bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Komunikáciu so žiakmi, zabezpečujú vyučujúci pedagógovia po dohode so žiakmi-zák.zástupcami žiakov.

HUDOBNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „HUDOBNÝ ODBOR“

  • hudobná náuka: dištančné vzdelávanie-možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:
  • Mgr.M.Mániková r.Gálová – martina.galova.huaj@gmail.com
  • Mgr.S.Široká – sona.siroka@gmail.com
  • B.Svrčková,DiS.art. – dirigentkabetka@gmail.com
  • vyuč.predmety: komorná hra, komorný spevácky súbor-dištančné vzdelávanie – formou individuálneho prístupu s vyučujúcim pedagógom

VÝTVARNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „VÝTVARNÝ ODBOR“ 

dištančné vzdelávanie-možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:

  • E.Šmigrovská,DiS. – zus.smigrovska@gmail.com
  • Mgr.M.Šebová – michaela.sebova14@gmail.com
  • Bc.J.K.Lehoczki – jarmilalehoczka@centrum.sk

TANEČNÝ ODBOR: úlohy pre žiakov sú na hornej lište „TANEČNÝ ODBOR“ 

dištančné vzdelávanie- možnosť individuálnej konzultácie s pedagógom:

  • Mgr.art.T.Michálek Walzelová – zusseredwalz@gmail.com
  • Mgr.art.D.Bíliková – dominikab.zussered@gmail.com
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail