Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna

Týmto oznamujem, že som v zmysle zákona MŠ SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní §150 a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010 poskytla žiakom ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi z prevádzkových dôvodov voľno z riadneho vyučovania

na deň 8.januára 2016 /piatok/.

Voľno poskytujem z technicko-prevádzkových dôvodov. Riadne vyučovanie začne na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi od 11.1.2016.

Dagmar Šajbidorová- riaditeľka ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Sereď

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail