Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna na ZUŠ

Týmto oznamujeme, že riaditeľka školy v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010 poskytla žiakom ZUŠ voľno z riadneho vyučovania

na dni  11.03.2020 – 13.03.2020

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19.

V súvislosti s uvedením ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi ruší všetky plánované akcie s účinnosťou do 31.03.2020.

V súlade s odporúčaním zriaďovateľa, Ministerstva školstva SR a stanoviskom Hlavného  hygienika SR dôrazne odporúčame:

  • aby sa žiaci počas prerušenia školského vyučovania vyvarovali návštevám hromadných podujatí a miest s veľkým počtom ľudí
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
  • nedotýkať sa očí, nosa, úst neumytými rukami
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, korí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail