Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 16.3.2020-27.3.2020 (vrátane)

Vážení  rodičia, žiaci, verejnosť mesta Sereď,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Na základe horeuvedeného a metodického materiálu zriaďovateľa oznamujem:

  • V období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane sa na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi (aj na elokovanom pracovisku ZUŠ v Pate) nevyučuje
  • Ak by žiak, prípadne rodič-zákonný zástupca žiaka mal záujem o individuálne informácie ohľadom štúdia, môže kontaktovať triedneho učiteľa na kontakt, ktorý mu triedny učiteľ zverejnil, prípadne na email: zussered@azet.sk                                                             
  • Kontaktné údaje na:  ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa: zussered@azet.sk,                                                                                                         tel. č.:0911 196 155- riaditeľka školy,   tel. č: 0907 731 937 -zástupca riaditeľky školy 
  • O prípadných zmenách alebo ďalších aktuálnych informáciách ohľadom vyučovania na ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi  Vás budeme informovať.                                                                          Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka školy
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail