Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020, informácie o poplatkoch-školnom

 

V nadväznosti na opatrenia prijaté na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. 03. 2020, Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 25. 03. 2020 oznamujem žiakom, a rodičom ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi nasledovné informácie:

  • ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi zostáva zatvorená od 30.3.2020 do odvolania
  • Mesto Sereď- zriaďovateľ školy znižuje príspevok zákonných zástupcov žiakov na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi za mesiac marec 2020 v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a to:
  • v prípravnom štúdiu, základnom štúdium a štúdiu pre dospelých -pre plnoletú osobu do 25 rokov -študujúcu, ktorá nemá vlastný príjem:
  • v individuálnom vyučovaní z 10 € na 3,18 €
  • v skupinovom vyučovaní zo 7 € na 2,23 €
  • v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem:
  • v individuálnom vyučovaní zo 70 € na 22,27 €
  • v skupinovom vyučovaní zo 40 € na 12,73 €
  • Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu
  • Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi, aby za mesiac apríl 2020 zatiaľ neuhrádzali  príspevky – školné pre základnú umeleckú školu.

Ak už príspevky uhradili, budú finančné prostriedky odrátané z príspevkov ďalších mesiacov po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade, že nedôjde v mesiaci apríl alebo máj k obnoveniu výučby na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, odpustí Mesto Sereď poplatky za tieto mesiace, prípadne za pomernú časť týchto mesiacov. O odpustení alebo znížení príspevku bude Mesto Sereď informovať. 

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.- riaditeľka školy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail