Dodatočné prijímacie skúšky na šk.rok 2015/2016

VYHLÁSENIE DODATOČNÝCH PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľ/ka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje
DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do hudobného, výtvarného, tanečného odboru
základnej umeleckej školy
na školský rok 2015/2016

Termín konania prijímacích skúšok : 3.9.2015-7.9.2015
od 13,30 do 17 hod.

Miesto : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00
Sereď/blok B,tr.č.7/

Pokračovať na Dodatočné prijímacie skúšky na šk.rok 2015/2016

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

prijímacie skúšky web

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z.

vyhlasuje

prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného odboru
na školský rok 2015/2016

Termín konania prijímacích skúšok : 2.6.2015 – 5.6. 2015
od 13,30 do 17,30 hod.

Miesto : budova Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď (blok B,tr.č.7)

Pokračovať na PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Absolventské koncerty 2014/2015

1Tablo hudobný na internet

Budúci týždeň, v dňoch 25.mája a 28.mája 2015 sa budú konať absolventské koncerty žiakov hudobného odboru základného štúdia(1.a 2.časti) a štúdia pre dospelých. Svojim záverečným vystúpením ukončujú primárne umelecké vzdelávanie a nižšie sekundárne umelecké vzdelávanie na našej škole. Program koncertov je žánrovo pestrý. Odráža záujem žiakov o rozličné hudobné obdobia a štýly. Srdečne pozývame!

Zoznam účinkujúcich  s programom: Pokračovať na Absolventské koncerty 2014/2015

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail