POUKÁŽTE NÁM 2% (3%) zaplatenej dane…ĎAKUJEME

 

Vážení rodičia, priatelia umeleckého  vzdelávania,obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy do výšky 2% zaplatenej dane na podporu a rozvoj umeleckého vzdelávania Vášho dieťaťa. Na tento účel môžu prispieť aj Vaši príbuzní, známi z Vášho okolia, či kolegovia z práce. Každý, komu záleží na zmysluplnom využívaní voľného času detí a mládeže.

Vopred ďakujeme za akúkoľvek poukázanú sumu.

Príslušné tlačivo nájdete na www.zussered.sk/dokumenty na stiahnutie/ alebo si ho vyzdvihnite u tr.učiteľa, príp. na riaditeľstve školy.

Prijímateľ:                                                                                                                                                    Združenie rodičov pri ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi, Komenského ul. 1136/36,  926 01 Sereď

IČO : 42400953

Právna forma : Občianske združenie

S vďakou                                                               Dagmar Šajbidorová,  DiS.art.                                                                                          riaditeľka školy

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou-prieskum trhu

 

Názov zákazky: „Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou-podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ruší zadávanie zákazky s nízkou hodnotou formou výzvy na predkladanie cenových ponúk prieskum trhu-zverejnenú na stránke www.zussered.sk.

Pokračovať na Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou-prieskum trhu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Ďakovanie anjelom strážnym

 

 Pozývame všetkých malých aj veľkých, detičky s rodičmi, žiakov, bývalých žiakov,dedkov a babičky, mamičky a oteckov na vianočný projekt žiakov školy

Ďakovanie anjelom strážnym


dňa 5.decembra 2017 o 17.00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi

V programe vystúpia sólo interpreti ale aj zaujímavé komorné súbory: dychový kvintet, komorný husľový súbor, komorný spevácky súbor, akordeónové trio Toccatina, gospelový komorný súbor Lúč, tanečné scénické vystúpenia, vinšovníci, hovorené slovo……


VSTUPY PRIPRAVILI:
Mgr.art.D.Belancová,ArtD., Mgr.art.M.Balla, M.Bihari, Mgr.A.Lukács, M.Mudrochová,DiS.art., D.Šajbidorová,DiS.art., M.Rigo, Mgr.art.T.Michálek Walzelová, Mgr.M.Zachar
VÝTVARNÁ SCÉNA, PONUKA VIANOČNÝCH DARČEKOV: Mgr.I.Scherhauferová, E. Šmigrovská,DiS. a žiaci výtvarného odboru
ZVUKOVÉ PODKLADY: M.Bihari
POZVÁNKY, PLAGÁTY,: M. Moskaľ,DiS.art.
SCENÁR, DRAMATURGIA: D. Šajbidorová, DiS.art.
  Ste vítaní-Vstupné dobrovoľné

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam

 

Žiaci hudobného odboru,

p.uč. Beáta SVRČKOVÁ, DiS.art.  dnes 15.11.2017

 pre chorobu nevyučuje. Riadne vyučovanie bude od pondelka 20.11.2017.

 Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                         

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu – zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb:

Názov zákazky

„Komplexné spracovanie účtovnej a mzdovej agendy pre Základnú umeleckú škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-2018_2020-uctov-nictvo-

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Zlaté pásmo pre klaviristu Matej Šabíka

Matej Šabík je jeden z najvýraznejších a najtalentovanejších žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.Navštevuje hodiny klavíra u Mgr.art. Daniely Belancovej,ArtD. V dňoch 12.5. – 14.5.2017 sa zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže Detský interpretačný festival 2017 v Banskej Bystrici, kde získal zlaté pásmo a s počtom bodov sa umiestnil na 2. mieste. Súťažil v 3. kategórii, kde konkurencia, kvalita a náročnosť bola vysoká. Týmto mu srdečne gratulujeme.

V súčasnosti sa pripravuje na klavírne kurzy, ktorí sa budú konať v dňoch 27.augusta do 2.septembra na Konzervatóriu v Brne. So svojou pani učiteľkou navštevuje konzultačné hodiny u pani profesorky Evy Horákovej na Brňenskom konzervatóriu a u doc. Františka Perglera na VŠMU v Bratislave. Zároveň sa pripravuje na prijímacie skúšky na Konzervatórium do Brna.

Mgr.art.D.Belancová,,ArtD.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail