Koncert absolventov ZUŠ

 

Pozývame  žiakov, rodičov a verejnosť mesta Sereď na

Koncert absolventov

hudobného odboru  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi dňa 25.mája 2017 o 17,00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi. Odznejú skladby absolventov

  • primárneho vzdelávania: Ivana Kilianová, Eva Mančíková, Peter Šintal, Soňa Tóthová, Tatiana Polačeková, Veronika Plentová, Dália Rajská,
  • nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania: Matej Šabík, Zuzana Lašáková, Alica Ištoková, Katarína Vlčková, Dominika Nagyová, Marek Matušica, Patrícia Šmátralová, Martin Krivošík

Pokračovať na Koncert absolventov ZUŠ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bruno Štibrány opäť úspešný

Na 10.ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde reprezentoval  našu základnú umeleckú školu aj v tomto roku a opäť s úspechom  žiak nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania Bruno Štibrány, z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Po zvládnutí svojich pripravených skladieb bol za svoj výkon ocenený a získal  strieborné pásmo.Súťaž sa konala  11.apríla 2017 v Považskej Bystrici. Ako každý rok aj v tomto roku bola vysoká úroveň v interpretácií súťažných skladieb, dominovala technická náročnosť, rôznorodosť žánrov, výber skladieb a zvukové možnosti nástrojov. Hudobné majstrovstvo posudzovala porota s medzinárodným obsadením. Za úspech srdečne gratulujeme.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

 Po predchádzajúcom „premiérovom“ ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl  SR si organizátori dali za cieľ priniesť tóny akordeónu do každého kúta Slovenska. Práve preto sa tohtoročná súťažná prehliadka uskutočnila na strednom Slovensku v Kremnici dňa 12.mája 2017. Predstavili sa tam žiaci základných umeleckých škôl, konzervatórií, ale i študenti vysokých škôl so zameraním na odbor koncertný akordeón. Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi reprezentovali talentovaní žiaci pod vedením pedagóga Mgr. Adriána Lukácsa a svojim umiestnením nám urobili veľkú radosť:

  • Sebastián Vaškovič (1. kategória ) zlaté pásmo
  • Katarína Hanáková a Radoslava Hlaváčová(2.kategória) strieborné pásmo
  • Ondrej Lašák (kategória) bronzové pásmo

Pokračovať na ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

DIVERTIMENTO MUSICALE 2017 a zlaté pásmo pre saxofónové trio zo Serede

Divertimento Musicale 2017 – nesie názov krajskej postupovej súťažnej prehliadky neprofesionálnej inštrumentálnej hudby. Organizuje ju Trnavský samosprávny kraj  v spolupráci s Galantským osvetovým strediskom.Prehliadka sa konala 29.apríla 2017 v Renesančnom kaštieli v Galante za účasti hudobných telies rozličných nástrojových obsadení. Saxofónové trio z našej Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa zo Serede v zložení  Dominika Nagyová, Martin Kukučka ,Veronika Plentová  z triedy Mgr.art.Michala Ballu výborne zahrali a  odniesli  si krásne zlaté pásmo.

Pokračovať na DIVERTIMENTO MUSICALE 2017 a zlaté pásmo pre saxofónové trio zo Serede

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Naši úspešní saxofonisti na celoslovenskej súťaži v Starej Ľubovni

V ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni sa 27. apríla 2017 uskutočnil 8.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej a  komornej hre na saxofóne. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci dychového oddelenia z triedy Mgr.art. Michala Ballu s klavírnym doprovodom D.Belancovej,ArtD. V komornej hre získali žiaci Dominika Nagyová , Martin Kukučka a Veronika Plentová strieborné pásmo a tiež v sólovej hre Dominika Nagyová  získala strieborné pásmo. Za výborné umiestnenia a reprezentáciu Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi im srdečne gratulujeme.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

POZDRAV JARI- koncert žiakov hudobného odboru

Po tanečnom vystúpení Vám dávam do pozornosti koncert žiakov hudobného odboru,

dňa 4.mája 2017 o 17 hod.v obradnej sieni mestského úradu v Seredi.
Koktejl vokálnej a inštrumentálnej hudby v podaní žiakov našej školy, ktorí sa pripravujú na súťaže alebo už  aj v tomto roku priniesli z celoslovenských súťaží zlaté,strieborné a bronzové pásma.
Názov koncertu Pozdrav jari je síce inšpirovaný prírodou ale ide jednoducho o úctu k mladým,novým rozvíjajúcim sa talentom.
Ste srdečne pozvaní

Príloha: Program vystupujúcich žiakov na koncerte Pozdrav jari 2017 program

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

PODOBY KRUHU záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru školy

Taký je názov vystúpenia  žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa  Seredi .Kruh sprevádza tanečníkov rozličných vekových kategórií počas celého štúdia tanca. Je súčasťou choreografií u najmenších žiakov prípravky až po absolventov primárneho a nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania.

Zaujala ma aj myšlienka pani učiteľky Mgr.art.Tatiany Michálek Walzelovej, ktorá pripravovala žiakov na vystúpenie: Kruh je aj symbol  toho, čo nás spája…                                                                        V prenesenom význame symbol spolupatričnosti, spoločné úsilie tanečníkov, hudobníkov, pedagógov, rodičov…A všetkých Vás, ktorí prijmete pozvanie na tento kreatívny podvečer. V programe vystúpi  aj husľový súbor pod vedením pedagóga Milana Riga. Tešíme sa na Vás.

To všetko ponúkame dňa 28.apríla 2017 o 17,00 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.

Pokračovať na PODOBY KRUHU záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru školy

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord v Hnúšti

V dňoch 19. – 20.marca 2017 sa uskutočnil v Hnúšti už XIX.ročník celoslovenskej súťaže z hudobnej náuky pod názvom Hnúšťanský akord.
Súťaž je zameraná na vedomosti žiakov I.stupňa základných umeleckých škôl z hudobnej náuky v štyroch oblastiach, ktoré zahŕňajú teoretické znalosti, sluchovú analýzu, počúvanie skladieb, transpozíciu piesní, rytmické úlohy. Žiaci v troch kategóriách od najmladších po najstarších (1.-8.ročník ZUŠ) riešili všetky úlohy hravou formou.

Pokračovať na Úspech našich žiakov na celoslovenskej súťaži Hnúšťanský akord v Hnúšti

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail