Zlaté pásmo pre klaviristu Matej Šabíka

Matej Šabík je jeden z najvýraznejších a najtalentovanejších žiakov ZUŠ Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi.Navštevuje hodiny klavíra u Mgr.art. Daniely Belancovej,ArtD. V dňoch 12.5. – 14.5.2017 sa zúčastnil celoslovenskej klavírnej súťaže Detský interpretačný festival 2017 v Banskej Bystrici, kde získal zlaté pásmo a s počtom bodov sa umiestnil na 2. mieste. Súťažil v 3. kategórii, kde konkurencia, kvalita a náročnosť bola vysoká. Týmto mu srdečne gratulujeme.

V súčasnosti sa pripravuje na klavírne kurzy, ktorí sa budú konať v dňoch 27.augusta do 2.septembra na Konzervatóriu v Brne. So svojou pani učiteľkou navštevuje konzultačné hodiny u pani profesorky Evy Horákovej na Brňenskom konzervatóriu a u doc. Františka Perglera na VŠMU v Bratislave. Zároveň sa pripravuje na prijímacie skúšky na Konzervatórium do Brna.

Mgr.art.D.Belancová,,ArtD.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Akordeón je ich obľúbeným nástrojom

  16. ročník Medzinárodného akordeónového festivalu Euromusette a Goldentango v Rajeckých Tepliciach tak isto, ako aj po ostatné roky sa niesol v duchu zábavnej a tanečnej hudby. Tradičná vysoká úroveň festivalu sem každoročne priláka nových záujemcov o akordeón, ktorí si tu môžu zmerať svoje schopnosti v jednotlivých kategóriách. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci: Adam Hanák – ktorý v šiestej kategórii získal zlaté pásmoRadoslava Hlaváčová, Katarína Hanáková a Sebastián Vaškovič – získali strieborné pásmoOndrej Lašák, ktorý súťažil v tretej kategórii získal bronzové pásmo. Žiakom gratulujeme k týmto pozitívnym výsledkom a veríme, že nás aj naďalej budú úspešne reprezentovať  svojimi výkonmi na tomto univerzálnom  a obľúbenom hudobnom nástroji, ktorým akordeón rozhodne je.  

Mgr.Adrián Lukács-pedagóg hry na akordeóne     

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

  1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na gitare)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním hra na zobcovej flaute)

učiteľ základnej umeleckej školy (so študijným zameraním moderný tanec)

Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ARTPARÁDA 2017

Vážení priatelia umenia,
pozývame Vás na ARTPARÁDU 2017 -galavečer najúspešnejších žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi.
Koná sa 13.júna 2017 o 17 hod. v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi.
V programe vystúpia žiaci ocenení na medzinárodných a celoslovenských súťažiach v šk.roku 2016/2017
Ste vítaní,vstup voľný

Scenár-Artparáda-2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Výzva na predloženie cenovej ponuky na nákup klavíra

Základná umelecká škola Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou.

Názov zákazky:

„Nákup hudobného nástroja-klavíra pre Základnú umeleckú školu Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi“.

Pokračovať na Výzva na predloženie cenovej ponuky na nákup klavíra

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z.z. vyhlasuje

prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného  odboru na školský rok 2017/2018

Termín konania prijímacích skúšok :

      7.6.2017 – 9.6. 2017    od 14,00 do 18,00 hod.

 Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36,  926 00   Sereď (blok B,tr.č.7)

 Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika, smalt, počítačová grafika.

Tanečný odbor –  je zameraný na vyučovanie rôznych tanečných disciplín- tanečno-pohybovú prípravu, ľudový tanec, scénický tanec, kreatívny tanec, tanečná prax

Pokračovať na PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Koncert absolventov ZUŠ

 

Pozývame  žiakov, rodičov a verejnosť mesta Sereď na

Koncert absolventov

hudobného odboru  Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi dňa 25.mája 2017 o 17,00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Seredi. Odznejú skladby absolventov

  • primárneho vzdelávania: Ivana Kilianová, Eva Mančíková, Peter Šintal, Soňa Tóthová, Tatiana Polačeková, Veronika Plentová, Dália Rajská,
  • nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania: Matej Šabík, Zuzana Lašáková, Alica Ištoková, Katarína Vlčková, Dominika Nagyová, Marek Matušica, Patrícia Šmátralová, Martin Krivošík

Pokračovať na Koncert absolventov ZUŠ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Bruno Štibrány opäť úspešný

Na 10.ročníku celoštátnej súťažnej prehliadke základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboarde reprezentoval  našu základnú umeleckú školu aj v tomto roku a opäť s úspechom  žiak nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania Bruno Štibrány, z triedy pedagóga Mariána Bihariho. Po zvládnutí svojich pripravených skladieb bol za svoj výkon ocenený a získal  strieborné pásmo.Súťaž sa konala  11.apríla 2017 v Považskej Bystrici. Ako každý rok aj v tomto roku bola vysoká úroveň v interpretácií súťažných skladieb, dominovala technická náročnosť, rôznorodosť žánrov, výber skladieb a zvukové možnosti nástrojov. Hudobné majstrovstvo posudzovala porota s medzinárodným obsadením. Za úspech srdečne gratulujeme.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

 Po predchádzajúcom „premiérovom“ ročníku Akordeónovej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl  SR si organizátori dali za cieľ priniesť tóny akordeónu do každého kúta Slovenska. Práve preto sa tohtoročná súťažná prehliadka uskutočnila na strednom Slovensku v Kremnici dňa 12.mája 2017. Predstavili sa tam žiaci základných umeleckých škôl, konzervatórií, ale i študenti vysokých škôl so zameraním na odbor koncertný akordeón. Základnú umeleckú školu Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi reprezentovali talentovaní žiaci pod vedením pedagóga Mgr. Adriána Lukácsa a svojim umiestnením nám urobili veľkú radosť:

  • Sebastián Vaškovič (1. kategória ) zlaté pásmo
  • Katarína Hanáková a Radoslava Hlaváčová(2.kategória) strieborné pásmo
  • Ondrej Lašák (kategória) bronzové pásmo

Pokračovať na ZUŠ Sereď má aj úspešných akordeonistov

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail