Prijmeme od 1.9.2022 učiteľa hry na klavíri,keyboarde,korepetítora

Oznam o voľnom pracovnom mieste

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

  1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
  • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri, keyboarde, korepetítor

Pokračovať na Prijmeme od 1.9.2022 učiteľa hry na klavíri,keyboarde,korepetítora

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspechy výtvarníkov z elokovaného pracoviska v Pate na celoslovenskej súťaži

Do súťaže Vesmír očami detí 2022 sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru našej školy.Z regionálneho kola do celoslovenského boli úspešne vyhodnotené výtvarné práce žiakov z elokovaného pracoviska v Pate a to:

Marek Petrovský,Marianna Moravcová, Linda Tóthová, Oskar Tóth, Miriama Jenejová (4.kategória)

Tereza Kollárová, Lucia Cicáková (5.kategória)

Lucia Cicáková získala ocenenie-víťaznú prácu v 5.kategórií celoslovenského kola súťaže Vesmír očami detí 2022.

Všetkých žiakov pripravovala p.uč. Bc.Jarmila Katarína Lehoczki.

Srdečne gratulujeme!

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspech žiačok DFS Kvetoňka na medzinárodnej súťaži v Prahe

 

 

Žiačky z tanečného odboru na Základnej umeleckej škole J.F.Kvetoňa v Seredi sa 19. marca 2022 zúčastnili medzinárodnej súťaže Best World Dance Group v Brne s účasťou 214 súťažiacich. Linda Bartošová, Soňa Vranková, Ema Ševčovičová a Ivana Kilianová sa s ľudovým tancom v kategórii HOBBY TEENS umiestnili na prvom mieste a postúpili do finále súťaže Best World Damce Group, ktoré sa konalo 1. mája 2022 v Prahe.

 

 

Konkurencia v hlavnom meste Českej republiky bola oveľa väčšia a aj hodnotenie porotcov prísnejšie. Vo finále sa predviedlo 487 tanečníkov so 68 súťažnými číslami v rôznych štýloch, ako Show Dance, Contemporary, Jazz Dance, Scénický/výrazový tanec, Street Dance, Ľudové/folklórne tance, Mažoretky/Baton Twirling a iné. Prísne požiadavky na mladých tanečníkov sú podľa odborných porotcov dobrým dôvodom k dokonalosti a nové inšpirácii. Už dnes má väčšina účastníkov súťaže Best World Dance Group výbornú prípravu a mnohí si zaslúžia vystupovať na najlepších pódiách v Európe. Dievčatá zo ZUŠ Sereď si so svojimi folklórnymi tancami v Prahe vybojovali krásne 1.miesto v kategórii HOBBY TEENS. Okrem diplomu, medaile a pohára získali žiačky  aj 500,- € grant na účasť na festivale World of Youth, ktorý sa uskutoční na výletnej lodi na jeseň 2022. 

                                                        Srdečne gratulujeme

(zdroj: seredskenovinky.sk 9.5.2022)

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2022

  1. Názov a adresa zamestnávateľa:

Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

  1. Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:
  • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri (hudobný odbor)
  • učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hudobno-dramatické umenie(literárno-dramatický odbor)

Pokračovať na Oznam o voľnom pracovnom mieste s nástupom od 1.9.2022

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZUŠ

VYHLÁSENIE PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO ZÁKLADNEJ  UMELECKEJ ŠKOLY

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

 

                                     prijímacie skúšky

 

 

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického                                odboru na školský rok 2022/2023

 

 

Termín podávania prihlášok:               29.4.2022 – 20.5.2022

Termín konania prijímacích skúšok :  25.5.2022 – 27.5. 2022      v čase od 14,00 do 18,00 hod.

 

Miesto : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď

Pokračovať na PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Úspech žiačok DFS Kvetoňka na súťaži v Brne

O súťaži sa vyjadrila p.uč.TO Mgr.art.Michálek Walzelová:

„Dňa 19.3.2022 sa žiačky našej školy : Bartošová Linda, Kilianová Ivana, Ševčovičová Ema, Vranková Soňa prezentovali cez DFS Kvetoňka na medzinárodnej súťaži Best World Dance Group Brno.
Okrem prezentácie sa dievčatám podarilo umiestniť sa na 1.mieste v kategórii Teens 13-15 rokov, disciplína Lidové a folklórní tance. Na základe tohto výsledku postúpili do Grand finále v Prahe. Predbežný termín finále je stanovený na 29.4.-1.5.2022. Aj keď naša kategória bola zastúpená len dvomi číslami, o výkone našich dievčat svedčí aj vyjadrenie jedného z porotcov: „Máte nejdynamičtější folklór, jaký jsem kdy viděl. Doufám, že sa potkáme v Praze na finále.“

Srdečne gratulujeme

                                                   (zdroj: email  zussered@azet.sk 22.3.2022)

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznámenie o obnovení vyučovania od 10.1.2022

Milí žiaci,vážení rodičia,

úvodom Vám prajem všetkým len to najlepšie  do nového roka 2022, užite ho v zdraví, radosti a spokojnosti.

Zároveň Vám oznamujem, že na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi bude od 10.1.2022 obnovené vyučovanie v prezenčnej forme vo všetkých odboroch.

Vyučovanie bude prebiehať podľa pôvodných rozvrhov, t.j.rozvrhov schválených do 26.11.2021.

Žiak predkladá aj naďalej tr.učiteľovi pri vstupe na vyučovanie ( na začiatku týždňa) podpísané tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti -tlačivo podpisuje rodič, resp.zákonný zástupca žiaka alebo dospelý žiak, tlačivo zostáva v evidencií tr.učiteľa.

Tlačivo je možné stiahnuť TU: Pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti-ziaka

Ďakujeme Vám, že v rámci bezpečnosti na vyučovaní dodržiavate epidemiologické opatrenia (rúško-dezinfekcia rúk, príp.odstupy), na hodiny spevu,hry na dychových nástrojoch a tanca sa rúško nepoužíva         ( príp. po dohode s tr.učiteľom)

Porucha webu bola odstránená 9.1.2022. Ešte raz Vám ďakujeme  za pochopenie.

Tešíme sa na žiakov, na vyučovanie, na spoločné muzicírovanie, nové  umelecké zážitky, ďalšie úspechy, skrátka na život u nás  v umeleckej škole v Seredi…

Dagmar Šajbidorová,DiS.art.-riaditeľka  školy

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail