Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020, informácie o poplatkoch-školnom

 

V nadväznosti na opatrenia prijaté na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. 03. 2020, Krízového štábu mesta Sereď zo dňa 25. 03. 2020 oznamujem žiakom, a rodičom ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi nasledovné informácie:

 • ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi zostáva zatvorená od 30.3.2020 do odvolania
 • Mesto Sereď- zriaďovateľ školy znižuje príspevok zákonných zástupcov žiakov na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi za mesiac marec 2020 v odboroch hudobný, výtvarný, tanečný a to:
 • v prípravnom štúdiu, základnom štúdium a štúdiu pre dospelých -pre plnoletú osobu do 25 rokov -študujúcu, ktorá nemá vlastný príjem:
 • v individuálnom vyučovaní z 10 € na 3,18 €
 • v skupinovom vyučovaní zo 7 € na 2,23 €
 • v štúdiu pre dospelých pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem:
 • v individuálnom vyučovaní zo 70 € na 22,27 €
 • v skupinovom vyučovaní zo 40 € na 12,73 €
 • Zníženie za mesiac marec bude odrátané od príspevku za prvý mesiac po obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu
 • Mesto Sereď vyzýva zákonných zástupcov žiakov ZUŠ Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi, aby za mesiac apríl 2020 zatiaľ neuhrádzali  príspevky – školné pre základnú umeleckú školu.

Pokračovať na Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020, informácie o poplatkoch-školnom

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

VÝTVARNÝ ODBOR-oznam pre žiakov

Z dôvodu prerušeného vyučovania na ZUŠ od 30.3.2020 pripravili pedagógovia úlohy a zadania pre žiakov nasledovne:

 

 

 

 

Tr.uč.Eva Šmigrovská,DiS.– Tvoríme doma- úlohy pre žiakov na Apríl 2020  si pozrite TU: vytvarna-trieda–smigrovska tvorime-doma

Tr.uč.: Bc.Jamila Katarína Lehoczki-úlohy pre žiakov na Apríl 2020  si pozrite TU: Tr.uč.Bc.Jarmila Katarína Lehoczki-elokované pracoviskoZUŠ v Pate

Tr.uč.: Mgr.Michaela Šebová –úlohy pre žiakov na Apríl 2020  si          pozrite TU:  Tr.uč.Mgr.M.Šebová-Zadanie-na-mesiac-Apríl

_________________________________________________________________________

Pre vyhlásenie krízového stavu ohľadom šírenia vírusového ochorenia v SR sme nemohli sprístupniť v marci každoročnú výstavu absolventov a žiakov výtvarného odboru školy s názvom Dotyky s umením. Žiakov pripravovali pedagogičky Eva Šmigrovská,DiS.,Bc.Jarmila Katarína Lehoczki a Mgr. Michaela Šebová. Výstava je inštalovaná v mestskom múzeu Fándlyho fare v   Seredi s podporou vedúcej múzea p.Márie Dikovej.

Prezrite si výtvarné práce žiakov na uvedenom linku:

https://www.facebook.com/pg/Mestsk%C3%A9-m%C3%BAzeum-F%C3%A1ndlyho-fara-v-Seredi-115324741879142/photos/?tab=album&album_id=2861596740585248

________________________________________________________________________

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

HUDOBNÝ ODBOR-oznam pre žiakov

 
Hudobná náuka:
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu a vyhlásenie krízového stavu v SR založili sme e- mailovú adresu, na ktorej sa nachádzajú materiály a úlohy z hudobnej náuky pre jednotlivé ročníky.Dúfame, že aspoň týmto spôsobom vynahradíme vyučovanie hudobnej  náuky na našej škole.
Heslo: jfkveton76
Učivo si preštudujte a úlohy spracujte do 2 týždňov:
 • Zadanie úloh:  21.3.2020 spracovanie do 3.4.2020
 • Zadanie úloh:  3.4.2020 spracovanie do 17.4.2020-aktuálne!

Ak by ste mali nejaké otázky k úlohám, kontaktujte p. uč. Mgr.M.Gálovú na emailovej adrese martina.galova.huaj@gmail.com

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o prerušení vyučovania na ZUŠ od 16.3.2020-27.3.2020 (vrátane)

 

Vážení  rodičia, žiaci, verejnosť mesta Sereď,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Na základe horeuvedeného a metodického materiálu zriaďovateľa oznamujem:

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna na ZUŠ

 

Týmto oznamujeme, že riaditeľka školy v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. a Vyhlášky MŠ SR č.518/2010 poskytla žiakom ZUŠ voľno z riadneho vyučovania

na dni  11.03.2020 – 13.03.2020

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šíriacim sa vírusom COVID-19.

V súvislosti s uvedením ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi ruší všetky plánované akcie s účinnosťou do 31.03.2020.
Pokračovať na Oznam o poskytnutí riaditeľského voľna na ZUŠ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

DOTYKY S UMENÍM


Prijmite naše pozvanie na každoročnú výstavu absolventov a žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa v Seredi pod vedením pedagógov E.Šmigrovskej,DiS., Mgr.M.Šebovej a Bc. J.K.Lehoczki. Na výstave sú prezentované aj výtvarné práce žiakov z elokovaného pracoviska v Pate. Súčasťou výstavy je aj práca žiačky Natálie Lenčéšovej z tr.p.uč.E. Šmigrovskej, DiS., ktorá získala 1.miesto na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Dolnom Kubíne. Výstava je realizovaná s podporou Mesta Sereď, Združenia rodičov pri ZUŠ a Mestského múzea  v Seredi.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Organizovali sme okresné kolo celoslovenskej súťaže Hnúšťanský akord 2019/2020

 

Piatok 13.decembra sa stal postupovým dňom pre družstvá žiakov Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi do celoslovenského kola vedomostnej súťaže z hudobnej náuky Hnúšťanský akord, ktorý sa každoročne organizuje v marci už 21 rokov v meste Hnúšťa.
V tento deň sa konalo na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi okresné kolo súťaže a družstvá A a B zo Serede si zmerali sily s družstvami zo Základnej umeleckej školy v Sládkovičove. Riešili sa úlohy v 4 oblastiach, ktoré zahŕňali hudobné výrazy, hudobné nástroje, rytmus, skladanie a transponovanie piesní, počúvanie hudobných ukážok, osemsmerovky…všetko zábavnou formou, ale s časovým limitom.
Postup si vybojovali žiaci ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi Nina Scherhauferová, Natália Bírešová a Katarína Kavoňová z družstva A a Ema Borkovičová, Zuzana Javorová a Max Fekeč z družstva B. Pripravovali ich učiteľky Mgr.Magda Vrábelová a Mgr.Martina Gálová.
Všetkým gratulujeme a držíme palce v celoslovenskom kole!

Autor článku: Mgr.Magda Vrábelová

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail