Okresné kolo Hnúšťanský akord

Úspech žiakov umeleckej školy na okresnej súťaži
V decembri 2014 sa na ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi uskutočnilo okresné kolo vedomostnej súťaže žiakov z hudobnej náuky „ Hnúšťanský akord „.

Žiaci našej školy zvíťazili vo všetkých troch súťažných kategóriách, čím postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v marci 2015 v Hnúšti.

Radosť z umiestnenia majú nielen žiaci, ale aj ich p. učiteľka PaedDr. Eva Siveková, ktorá ich na súťaž pripravila.

K peknému úspechu im blahoželáme ! Pokračovať na Okresné kolo Hnúšťanský akord

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Spevácke súbory reprezentovali našu ZUŠ-ku

Gospelový spevácky súbor Lúč pod vedením p.uč.Mgr.art.D.Belancovej, ArtD.v spolupráci s hudobným sprievodom žiakov p.uč.Mgr.art.M.Ballu a Komorný spevácky súbor pod vedením p.uč.M.Mudrochovej, DiS.art.reprezentovali našu ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  dňa 27.11.2014 v Galante na festivale detských speváckych zborov Kodályova Galanta 2014.

Za úspešnú reprezentáciu získali obe spevácke telesá pamätný listy, ktoré im venoval Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Galante.

Komorný spev.súb.Gospelový spev.súb.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Klavirista Matej Šabík opäť úspešný

Klavirista Matej Šabík  (z triedy p.uč.Mgr.art.D. Belancovej, ArtD.) je mimoriadne nadaným žiakom našej umeleckej školy.V uplynulých dňoch /12.11.-13.-11.2014/ získal na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Mladí klaviristi  1.m i e s t o. Súťaž bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky a ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave.

Dňa 20.11.2014 si priniesol aj certifikát o absolvovaní otvorenej hodiny u Mgr.art.P.Pažického,ArtD. na ZUŠ Miloša Ruppeldta v Bratislave.

K úspechom  blahoželáme!

Diplom (1) Certifikát

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail